A-

A+

Covid-19: Kısa Çalışma Ödeneği ve Başvuru Süresi YENİDEN Uzatıldı!

Yeni Koronavirüs (Covid-19) Nedeniyle Dışsal Etkilerden Kaynaklanan Dönemsel Durumlar Kapsamında Zorlayıcı Sebep Gerekçesiyle Yapilan Kısa Çalışma Başvuru Süresinin Uzatılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3316)

ile

Yeni Koronavirüs (Covid-19) Nedeniyle Dışsal Etkilerden Kaynaklanan Dönemsel Durumlar Kapsamında Zorlayıcı Sebep Gerekçesiyle Yapilan Kısa Çalışma Uygulanan İşyeri için Kısa Çalışma Ödeneğinin Süresinin Uzatılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3317) 23.12.2020 tarihli 31343 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

Bilindiği üzere 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu Geçici Madde 23 ile Covid-19 nedeniyle dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlar kapsamında zorlayıcı sebep gerekçesiyle yapılan kısa çalışma başvurularının başvuru süresi 30/6/2020 tarihinde son bulmuştu.

3228 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 30/6/2020 tarihine kadar (bu tarih dahil) kısa çalışma için başvuruda bulunmamış ve fakat kısa çalışma ödeneğinden yararlanmak isteyen işyerlerine 31/12/2020 tarihine kadar başvuruda bulunmalarına imkan sağlanmıştı.

  • Kısa çalışma başvuru süresi uzatılması: 3316 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 30/06/2020 tarihinden önce veya 1/12/2020 ile 31/12/2020 tarihleri arasında kısa çalışma için başvuru yapmamış ve fakat Covid 19 nedeniyle kısa çalışma uygulamak isteyen işverenlere 1/1/2021 ila 31/01/2021 tarihleri arasında başvuruda bulunarak kısa çalışma ödeneği başvurusunda bulunabilmesine imkan sağlanmıştır.
  • Kısa çalışma ödenek süresi uzatılması: 3317 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile de 31/12/2020 tarihine kadar (bu tarihte dahil) kısa çalışma ödeneği başvurusunda bulunmuş işyerleri için kısa çalışma ödeneğinin süresi, 3134 tarihli Cumhurbaşkanı Kararı ile uzatılan iki aylık süreden sonra başlamak üzere 28/02/2021 tarihine kadar uzatılmıştır.

3316 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı için tıklayınız:

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/12/20201223-16.pdf

3317 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı için tıklayınız:

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/12/20201223-17.pdf