Faaliyet Alanları

Kurulduğumuz günden bu yana, yurt dışı ve yurt içindeki şirketlere; kurum ve kişilere geniş bir yelpazede hukuk danışmalığı sunmaktayız. Büromuz, özellikle hukuki işlem ve proje danışmanlığı ile ihtilaf çözümlerine danışmanlık konusunda ihtisas sahibidir.

Büromuzun avukatları, özellikle tüm ticaret ve şirketler hukuku alanında müvekkillerine danışmanlık hizmeti vermekte, bu çerçevede müvekkil şirketine olağan faaliyetleri kapsamında her türlü sözleşmelerinin incelenmesi, yorumlanması ve müzakere edilmesinde görev almakta, varlık alım satımı ve benzer işlemlerinde danışmanlık vermekte, Türkiye’de ticari faaliyette bulunmak için isteyen yabancı yatırımcılara her türlü hizmeti vermekte ve bunlara benzer pek çok alanda müvekkillerine destek sağlamaktadır.

İhtilafların çözümü hususunda müvekkillerimizi temsil eden ekibimiz, birinci derece mahkemeleri ve temyiz mahkemeleri nezdinde görülen ticaret hukuku, medeni hukuk ve idari hukuk davalarında olduğu gibi, mahkeme kararının uygulanması, yabancı mahkeme kararlarının tanınması ve ticari ihtilaflarda tahkim uygulamaları da dâhil olmak üzere ihtilaf çözümlerinde avukatlık danışmalığı ve hizmetleri sunmaktadır.