Ara :

İcra ve İflas Kanunundaki Yenilikler

Çalışanlara verilen eğitimlerin karşılığında iş sözleşmelerinde cezai şart belirlenip belirlenemeyeceği hakkında değerlendirme

Arabuluculuk Kurumu ile İkale Sözleşmesine Karşılaştırmalı Bakış

6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun Kira Hukukuna Dair Gündem Maddelerinin Değerlendirilmesi

İş Güvenliği ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Yayınlandı!


12 Temmuz 2021

Uzaktan Çalışmada Hukuki Süreçler

Sosyal Güvenlik Kurumu’nun Kod-29 Düzenlemesi

Tacir ve Esnaflara İleti Gönderen Hizmet Sağlayıcıların İYS’ye İlişkin Yükümlülükleri Ne Zaman Başlıyor?

İSTANBUL SÖZLEŞMESİ

FESİH YASAĞI VE ÜCRETSİZ İZİN SÜRELERİ 2 AY SÜREYLE UZATILDI! (1)