Ara :

Anayasa Mahkemesi’nin Wikipedia Hakkındaki İhlal Kararı

DEĞERLİ KONUT VERGİSİ VE İTİRAZ SÜRECİ


19 Aralık 2019

MAĞDUR MALİKLERE GETİRİLEN İNŞAAT SÖZLEŞMESİ FESİH HAKKINA İLİŞKİN DETAYLAR YÖNETMELİK İLE BELİRLENDİ


17 Aralık 2019

Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği’nde Yapılan Değişiklikler

Ceza Hukuku başta olmak üzere Yargı Reformu 1. Paketinin getirdiği değişiklikler

BEDELLİ ASKERLİK NEDENİYLE İŞ SÖZLEŞMESİNİ FESHEDEN ÇALIŞAN KIDEM TAZMİNATINA HAK KAZANIR MI?

İşverenin yönetim hakkı ve yıllık ücretli izinlerin kullanılması sorunu: Yıllık izinlerin kullanılacağı zamanı çalışan mı belirler, işveren mi?

KONKORDATO SÜRECİNDE KARŞILIKSIZ ÇEK KEŞİDE ETME SUÇU OLUŞUR MU?

MAĞDUR ARSA SAHİPLERİNE ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMELERİNİ MAHKEMEYE BAŞVURMAKSIZIN FESİH YOLU AÇILIYOR

Abonelik Sözleşmesinden Kaynaklanan Para Alacaklarına İlişkin Takibin Başlatılması Usulü Hakkında Yönetmelik yayımlandı