Ara :

Kira Hukukuna Dair Sorunların Değerlendirilmesi

Noterlere Taşınmaz Satış Yetkisi Veren Düzenleme Resmi Gazete’de Yayımlandı

KONUT KİRALARINDA ARTIŞ ORANI %25 İLE SINIRLANDI


13 Haziran 2022

Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu Uygulama Yönetmeliği Gereğince Faaliyet Bilgi Formunuza İlişkin Bildirimleri Mayıs Ayı Sonuna Kadar Tamamlamayı Unutmayın

Menkul Satış Sözleşmelerinde Dövizle Ödeme Yasağı Getiren 2022-32/66 Sayılı Tebliğ Yürürlüğe Girdi!

Konut ve Çatılı İşyeri Kira Sözleşmelerine Genel Bakış

İcra ve İflas Kanunundaki Yenilikler

Çalışanlara verilen eğitimlerin karşılığında iş sözleşmelerinde cezai şart belirlenip belirlenemeyeceği hakkında değerlendirme

Arabuluculuk Kurumu ile İkale Sözleşmesine Karşılaştırmalı Bakış

6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun Kira Hukukuna Dair Gündem Maddelerinin Değerlendirilmesi