02
Aralık 2019

İşçilerin Bilgi Güvenliği Kurallarını İhlal Etmesi Sorunu: İşverenlerin Haklı Sebeple Fesih İmkanı Doğar mı? İlk Derece Mahkemeleri Bu Durumu Nasıl Ele Almalı?


25
Kasım 2019

Hukuka Aykırı Olarak Elde Edilen Veriler Üzerinden Vatandaşların Kişisel Verilerinin Sorgulanmasına İmkan Tanıyan Uygulamalara Yönelik İlke Kararı yayınlandı


17
Ekim 2019

Kişisel Verileri Koruma Kurulu, Veri İhlali Durumunda Veri Sorumlusunun İlgili Kişiye de Bildirim Yapmak Zorunda Olduğunu Hatırlattı


15
Ekim 2019

Yurtdışında Yerleşik Tüzel Kişilerin Şubelerinin de Veri Siciline Kayıt Olması Gerekiyor


10
Ekim 2019

Kişisel Verileri Koruma Kurulu Tarafından İhlal Kararları Gelmeye Devam Ediyor: 4 Ekim 2019 Tarihinde İki Yeni Karar Özeti Yayınlandı!