A-

A+

Kısa Çalışma Ödeneğine Başvuru Süresi Uzatıldı!

Yeni Koronavirüs (Covid-19) Nedeniyle Dışsal Etkilerden Kaynaklanan Dönemsel Durumlar Kapsamında Zorlayıcı Sebep Gerekçesiyle Kısa Çalışma Başvuru Süresinin Uzatılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3228) 01/12/2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir (“Karar”).

Bilindiği üzere 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu Geçici Madde 23 ile Covid-19 nedeniyle dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlar kapsamında zorlayıcı sebep gerekçesiyle yapılan kısa çalışma başvurularının başvuru süresi 30/6/2020 tarihinde son bulmuştu. Bu süreçte Resmi Gazete’de kısa çalışma uygulama süresinin uzatılmasına dair Cumhurbaşkanı Kararları yayımlanmış ise de; uygulama süresinin uzatılmasına dair bu kararlardan yalnızca 30/06/2020 tarihine kadar (bu tarih dahil) kısa çalışma başvurusunda bulunmuş işyerleri yararlanabilmişti.  

  • Karar ile Covid-19 nedeniyle dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlar kapsamında zorlayıcı sebep gerekçesiyle;

1/12/2020 tarihinden sonraki döneme ilişkin, kısa çalışma talebinde bulunan işyerleri için kısa çalışma başvuru süresi 31/12/2020 tarihine kadar uzatılmıştır.

Karar’ın lafzından da anlaşılacağı üzere 30/6/2020 tarihine kadar (bu tarih dahil) kısa çalışma için başvuruda bulunmamış ve fakat kısa çalışma ödeneğinden yararlanmak isteyen işyerlerinin 31/12/2020 tarihine kadar başvuruda bulunmaları halinde 01/12/2020 tarihinden sonraki 3 ay süreye kadar kısa çalışma ödeneğinden yararlanabilmelerine imkan sağlanmıştır.

Karar ile Covid-19 kapsamındaki zorlayıcı sebep gerekçesiyle yapılan ödemelerin, başlangıçta belirlenen işsizlik ödeneği süresinden düşülmeyeceği belirtilmiştir.

Bunun dışında Karar’da 30/6/2020 tarihine kadar Covid-19 nedeniyle kısa çalışma başvurusunda bulunan işverenlerin, kısa çalışma yaptırdıkları çalışanlarına 4857 sayılı İş Kanunu’nun 40. maddesinde öngörülen bir haftalık bekleme süresi boyunca yarım ücret ödeme yükümlülüğünü yerine getirdiği kabul edilmiştir.

Diğer yandan Karar ile ilgili olarak Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın Aralık ayı içerisinde yaptığı açıklamalar çerçevesinde, 30/6/2020 tarihine kadar kısa çalışma için başvuruda bulunmuş olan işyerlerinin de yukarıda belirtilen uzatılan tarihe kadar hem mevcut ise ilave çalışanları için başvuruda bulunulabileceği, hem de önceden kısa çalışmadan yararlanmış olan çalışanları için  uzatma başvurusu kapsamında yararlanmaya devam edecekleri anlaşılmaktadır. İşkur’un uygulamasının da bu açıklamalar doğrultusunda olup olmayacağını takip ediyor olacağız.

3228 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı için tıklayınız