A-

A+

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİNİN SÜRESİ 2 AY SÜREYLE UZATILDI !

31/08/2020 tarihli ve 31230 sayılı Resmi Gazete’de kısa çalışma ödeneğinin süresinin uzatılması hakkında 2915 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.   

2915 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Covid-19 nedeniyle dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlar kapsamında zorlayıcı sebep gerekçesiyle yapılan kısa çalışma ödeneğinin süresi;

30/06/2020 tarihine kadar (bu tarih dahil) kısa çalışma başvurusunda bulunmuş işyerleri için yeni bir başvuru ve uygunluk tespiti yapılmasına gerek bulunmaksızın, daha önce kısa çalışmadan yararlanan aynı işçiler için ve aynı şartları aşmamak kaydıyla,

i. 01/08/2020 tarihinden önce kısa çalışma uygulaması biten işyerleri için 01/09/2020 tarihinden itibaren,

ii. 01/08/2020 tarihinde kısa çalışma uygulaması devam eden işyerleri için ise kısa çalışma bitiş tarihinden itibaren

başlamak üzere iki ay süre ile uzatılmıştır.

Karar’ın lafzından da anlaşılacağı üzere kısa çalışma ödeneği süresi yeni başvuruları kapsamamaktadır. Dolayısıyla 30/6/2020 tarihine kadar (bu tarih dahil) Covid-19 nedeniyle kısa çalışma başvurusunda bulunmamış bir işyeri bu tarihten sonra da kısa çalışma ödeneği başvurusunda bulunabilmesi mümkün olmayacaktır.

2915 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı için tıklayınız:

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/08/20200831-14.pdf