A-

A+

VERBİS KAYIT SÜRELERİ YENİDEN UZATILDI!

En son sicil kayıtlarında birçok hata görülmesi sebebiyle Aralık ayında uzatılmasına karar verilen VERBİS kayıt süreleri, bu defa da COVID-19 salgını sebebiyle tekrar uzatıldı. Uzatmalar ise şöyle:
  • Yıllık çalışan sayısı 50'den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL'den çok olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları ile Yurtdışında yerleşik gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları için son kayıt süresi bir hafta sonra iken 30 Eylül 2020 tarihine kadar uzatıldı.
  • Yıllık çalışan sayısı 50’den az ve yıllık mali bilançosu 25 milyon TL’ den az olup ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularının Sicile kayıt yükümlülüğünü yerine getirmeleri için son tarih 30 Eylül 2020 iken süre 31.03.2021 tarihine kadar uzatıldı.
  • Kamu kurum ve kuruluşu veri sorumlularının Sicile kayıt yükümlülüğünü yerine getirmeleri için son tarih 31 Aralık 2020 iken süre 31.03.2021 tarihine kadar uzatıldı.