A-

A+

2019 Yılı Tüketici Uyuşmazlıkları Başvuru Parasal Sınırları Artırıldı

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un (“Kanun”) 68. Maddesi ile Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliği’nin (“Yönetmelik”) 6. Maddesinde düzenlenmiş olan tüketici uyuşmazlıklarına ilişkin parasal sınırlar, 26.12.2018 tarih ve 30637 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olan Parasal Sınırların Artırılmasına İlişkin Tebliğ ile %23,73 oranında artırılmıştır.

Buna göre 01.01.2019 tarihi itibarı ile;  

A-     Büyükşehir statüsünde olan illerde;  

- Değeri 5.650- TL’ye kadar olan tüketici uyuşmazlıklarında  İlçe Tüketici Hakem Heyetlerine;

- 5.650- TL ila 8.480- TL arasındaki uyuşmazlıklarda İl Tüketici Hakem Heyetlerine başvurulması gerekecektir.

B-     Büyükşehir statüsünde olmayan illerde;

- İl merkezlerinde, 8.480- TL’nin altında bulunan uyuşmazlıklarda İl Tüketici Hakem Heyetlerine;

- İlçelerde ise 5.650- TL ila 8.480- TL arasındaki uyuşmazlıklarda İl Tüketici Hakem Heyetlerine, yine 5.650- TL altındaki uyuşmazlıklarda ise İlçe Tüketici Hakem Heyetlerine başvurulması gerekmektedir.

8.480- TL üzerindeki uyuşmazlıklarda ise doğrudan Tüketici Mahkemelerine başvurulması gerekeceğini bilgilerinize sunarız.