A-

A+

Artık tapu başvuruları esnasında tüzel kişilerden yetki belgesi ve imza sirküleri ibrazı istenmeyecek

Tüzel kişiler adına gerçekleştirilen tapu işlemlerinde, ilk başvuru belgelerine kurum/şirketin imza sirküleri aslı (veya onaylı sureti) ve Tapu Kanunu 2. maddeye göre Ticaret Sicil Müdürlüklerinden alınan yetki belgesi mutlaka eklenmekteydi.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nün internet sitesinde yayımlanmış ve merkez birimler ile Bölge Müdürlüklerine gönderilmiş olan 21.12.2018 tarihli ve E.4162783 sayılı yazı ile; 2010/6 Sayılı Genelde yapılan değişiklik ile tüzel kişilerin tapu işlemlerinde imza sirküleri istenilmesi uygulamasına son verildiği, ticaret sicilinde kayıtlı şirketlerin yetki belgelerinin de sistemden sorgulanarak işleme eklenmesi uygulamasının tüm tapu müdürlüklerinde hayata geçirildiği belirtilmiştir.

Bu kapsamda ilgili birimlere, yapılacak tapu işlemlerinde ticaret sicilinde kayıtlı şirketlerden yetki belgesi talep edilmeyerek sistemden üretilen yetki belgelerinin kullanılması yönünde bildirim yapılmıştır.

Bu kapsamda tüzel kişilikler adına yapılacak tapu işlemlerinde, başvurucular tarafından imza sirküleri ve yetki belgesi temin edilmesi zorunluluğunun bulunmadığı, yetki belgesinin teminin merkezi sistem üzerinden tapu sicil müdürlükleri tarafından gerçekleştirileceğini, başvurularda şirket MERSİS numaralarına yer verilmesi gerektiğini bilgilerinize sunarız.