A-

A+

Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu Uygulama Yönetmeliği Gereğince Faaliyet Bilgi Formunuza İlişkin Bildirimleri Mayıs Ayı Sonuna Kadar Tamamlamayı Unutmayın

Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu ve Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu Uygulama Yönetmeliği Gereğince Faaliyet Bilgi Formunuza İlişkin Bildirimleri Mayıs Ayı Sonuna Kadar Tamamlamayı Unutmayın

Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu (“Kanun”) ve Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu Uygulama Yönetmeliği (“Yönetmelik”) hükümleri gereği;

  • Kanun kapsamındaki şirket ve şubeler, faaliyetlerine ilişkin Elektronik Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Bilgi Sisteminde (“E-TUYS”) yer alan Doğrudan Yabancı Yatırımlar İçin Faaliyet Bilgi Formundaki alanları yıllık bazda ve her yıl en geç Mayıs ayı sonuna kadar elektronik ortamda doldurarak kaydedilmesini sağlamak ve;
  • İrtibat büroları da her yıl en geç Mayıs ayı sonuna kadar, geçmiş yıl faaliyetleri hakkında Yönetmelik ekinde yer alan İrtibat Bürolarının Faaliyetlerine İlişkin Bilgi Formunu ve ekli belgelerini Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü'ne vermek zorundadır. Bu formu ve ekli belgelerini göndermeyen irtibat bürolarının, süre uzatma talepleri değerlendirmeye alınmaz. Faaliyet izinleri de resen iptal edilebilir.

Bu bilgiler ışığında söz konusu bildirimlerin Mayıs ayı sonuna kadar yapılması gerektiğini hatırlatmak isteriz.