A-

A+

İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Yayınlandı!

İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 06/07/2021 tarihli 31533 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

Bilindiği üzere işveren, işyerinde alınması gereken iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin belirlenmesi ve uygulanmasının izlenmesi, iş kazası ve meslek hastalıklarının önlenmesi, çalışanların ilk yardım ve acil tedavi ile koruyucu sağlık ve güvenlik hizmetlerinin yürütülmesi amacıyla; çalışanları arasından ilgili yönetmeliklerde belirtilen niteliklere haiz bir veya birden fazla işyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı görevlendirmekle yükümlü tutulmuştur. İşyerinde gerekli niteliklere sahip personel bulunmaması halinde işveren, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin tamamını veya bir kısmını, ortak sağlık ve güvenlik birimlerinden OSGB’lerden hizmet alarak da yerine getirebilmektedir.

Belirlenen niteliklere ve gerekli belgeye sahip olmayan ancak 10’dan az çalışanı bulunan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyeri işverenleri veya işveren vekilleri tarafından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca (“Bakanlık”) ilan edilen eğitimleri tamamlamak şartıyla işe giriş ve periyodik muayeneler ve tetkikler hariç iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini kendileri yürütülebilmekteydi. Değişiklik ile birlikte 50’den az çalışanı bulunan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyeri işverenleri veya işveren vekilleri de bu kapsama dahil edilerek Bakanlıkça ilan edilen eğitimleri tamamlamak şartıyla işe giriş ve periyodik muayeneler ve tetkikler hariç iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini yürütülebileceği düzenlenmiştir.

İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik için tıklayınız:

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/07/20210706-5.htm