A-

A+

Kira bedeli artışları artık tüfe oranlarına göre yapılacak

7161 Numaralı Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (“Kanun”) 18.01.2019 tarihli ve 30659 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.

Kanun’un 56. Maddesi ile Türk Borçlar Kanununun 344 üncü maddesinin birinci, ikinci ve üçüncü fıkralarında yer alan “üretici fiyat endeksindeki artış” ibareleri “tüketici fiyat endeksindeki oniki aylık ortalamalara göre değişim” şeklinde değiştirilmiştir.

Bu kapsamda önceki Borçlar Kanunu düzenlemesinde kira sözleşme bedellerinin yenilenen dönemdeki artış oranı Üretici Fiyat Endeksi esas alınarak sınırlandırılmışken Kanun ile yapılan değişiklikle artış oranı daha düşük bir oran olan Tüketici Fiyat Endeksindeki Oniki Aylık Ortalamalara Göre Değişim Oranı ile sınırlandırılmıştır. 01.01.2019 tarihinden sonra yapılacak kira yenilemelerinde TÜFE oniki aylık ortalamalara göre değişim oranlarının esas alınması gerekecektir.

Kiracının, Türk Ticaret Kanununda tacir olarak sayılan kişiler ile özel hukuk ve kamu hukuku tüzel kişileri olduğu işyeri kiraları ile ilgili olarak,  kira bedelindeki artış ile ilgili sınırlamanın, 6217  Sayılı kanunun geçici 2. maddesi  ile01.07.2020 tarihinden sonra yürürlüğe gireceği düzenlenmişti. Ancak Kanun’un 59. maddesi ile bahsi geçen geçici 2. maddeye yapılan ekleme ile TÜFE oranın esas alınacağına dair düzenlemenin tacir olarak sayılan kişiler ile özel hukuk ve kamu hukuku tüzel kişileri olduğu işyeri kiraları içinde uygulanacağı düzenlenmiştir. İlgili düzenleme 01.01.2019 tarihinden geçerli olmak üzere 18.01.2019 tarihi itibarı ile yürürlüğe girdiğinden TÜFE oranı sınırlamasının Kiracının tacir ve özel hukuk ve kamu hukuku tüzel kişileri olduğu işyeri kiralarında da 01.01.2019 tarihinden sonra geçerli olacağı düşünülmektedir.