A-

A+

KONUT KİRALARINDA ARTIŞ ORANI %25 İLE SINIRLANDI

11.06.2022 tarih ve 31863 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7409 Avukatlık Kanunu ile Türk Borçlar Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 4. Maddesi ile Türk Borçlar Kanunu’na getirilen geçici 1. Madde kapsamında;

Konut kiraları ile sınırlı olarak, ilgili maddenin yürürlük tarihi olan 11.06.2022 tarihi ile 01.07.2023 (bu tarih dâhil) tarihleri arasında yenilenen kira dönemlerinde uygulanacak kira bedeline ilişkin anlaşmaların, bir önceki kira yılına ait kira bedelinin %25’ini geçmemek koşuluyla geçerli olduğu, bir önceki kira yılının tüketici fiyat endeksindeki oniki aylık ortalamalara göre değişim oranının yüzde yirmi beşin altında kalması halinde bu değişim oranının geçerli olacağı, yine bu kuralın  bir yıldan daha uzun süreli akdedilmiş olan kira sözleşmeleri bakımından da bağlayıcı olacağı  hüküm altına alınmıştır.

Bu kapsamda 11.06.2022 tarihi ile 01.07.2023 tarihleri arasında süre sonunda yenilenen veya kira süresi içinde yeni dönemine giren konut kira sözleşmelerinde artış oranının bir önceki kira yılına ait kira bedelinin %25’ini geçemeyeceği hüküm altına alınmıştır. TÜFE oniki aylık ortalamalara göre değişim oranının %25’in altında kaldığı takdirde ise,  TÜFE değişim oranı esas alınacaktır.