A-

A+

KONUT VE ÇATILI İŞYERİ KİRA SÖZLEŞMELERİNDEKİ ÖDEME YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN DÖVİZ CİNSİNDEN VE DÖVİZE ENDEKSLİ OLARAK DÜZENLENEMEYECEĞİNE İLİŞKİN YASAĞIN SÜRESİ UZATILDI!

13.09.2018 tarihli ve 30534 sayılı Resmi Gazete’de Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 sayılı Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 85) yayımlanarak yürürlüğe girmişti. Söz konusu Cumhurbaşkanlığı Kararı (“Karar”) ile birlikte Türkiye'de yerleşik kişiler arasında döviz üzerinden yapılacak bazı sözleşmelere sınırlamalar getirilmişti. Karar sonrası Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 sayılı Karara ilişkin 2008-32/34 sayılı Tebliğ'de ("Tebliğ") değişiklikler yaparak, Tebliğ’de belirtilen istisnalar saklı kalmak kaydıyla, Karar ile getirilen döviz yasağına ilişkin detayları açıklığa kavuşturmuştu.

Konut ve çatılı işyeri kira sözleşmeleri de döviz yasağı kapsamındaki sözleşmelerden bir tanesi olarak düzenlendiğinden bu tür sözleşmelerdeki ödeme yükümlülüklerin döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak belirlenemeyeceği düzenlenmişti. Düzenleme döviz yasağının yürürlüğe girmesinden önce akdedilmiş ve hâlihazırda ödeme yükümlülüklerinin dövize cinsinden veya dövize endeksli olarak belirlenen konut ve çatılı işyeri kira sözleşmelerini de etkilemişti. Buna göre döviz cinsinden veya dövize endeksli kira bedellerinin, iki yıllık geçiş süresi için Tebliğ’de belirtilen yönteme göre Türk Lirası’na çevrilmesi ve 13.10.2018 tarihini takip eden bu iki yıllık süre boyunca da kira bedellerinin Tebliğ’de belirtilen artış oranı[1] dikkate alınarak arttırılacağı düzenlenmişti.

İki yıllık geçiş sürenin sona ermesi ile birlikte Hazine ve Maliye Bakanlığı 13.10.2020 tarihinde konu ile ilgili bir duyuru yayımlamıştır. Yayımlanan bu duyuru ile birlikte iki yıllık sürenin bitiminden sonra da konut ve çatılı işyeri kira sözleşmelerindeki ödeme yükümlülüklerinin tekrardan döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak belirlenmesinin mümkün olmadığı bildirilmiştir.

Bu çerçevede Tebliğ’e göre Türk Lirası’na çevrilmiş konut ve çatılı işyeri kira sözleşmelerindeki ödeme yükümlülüklerinin 13.10.2020 tarihinden sonra da döviz cinsinden ve/veyahut dövize endeksli olarak belirlenmesi mümkün olmayacaktır. Taraflar 2 yıllık geçiş sürecinin sonunda kira bedeli artış oranında anlaşamazlar ise artışlar, Türk Borçlar Kanunu 344. maddesi uyarınca, TÜİK tarafından açıklanan TÜFE aylık değişim oranları üst sınır kabul edilmek suretiyle yapılabilecektir.

 

[1] Önceki kira yılında geçerli olan kira bedelinin Türkiye İstatistik Kurumunun belirlediği tüketici fiyat endeksi (TÜFE) aylık değişim oranları esas alınarak artırılması.