A-

A+

Tüketici Hakem Heyetine Başvuruda Parasal Sınırlar Yeniden Belirlendi

1/1/2021 tarihinde yürürlüğe girecek olan “6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 68 İnci Ve Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliği”nin 6’ncı Maddelerinde Yer Alan Parasal Sınırların Artırılmasına İlişkin Tebliğ” 26/12/2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı.

Söz konusu tebliğ, 7/11/2013 tarihli ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 68.  maddesinin birinci fıkrası ile 27/11/2014 tarihli ve 29188 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliğinin 6. maddesinin birinci fıkrasında belirtilen parasal sınırların yeniden belirlenmesi amacıyla düzenlenmiştir.

Düzenlemeyle tüketici hakem heyetlerine yapılacak başvurularda geçerli parasal sınırlar, 1 Ocak'tan itibaren uygulanmak üzere, 2020 yılı için belirlenen yüzde 9,11’lik yeniden değerleme oranına göre düzenlendi.

Buna göre, gelecek yıl tüketici hakem heyetlerine yapılacak başvurularda, 2021 yılı için Tüketici Hakem Heyetlerine yapılacak başvurularda değeri 7 bin 550 TL altında bulunan uyuşmazlıklarda İlçe Tüketici Hakem Heyetleri, büyükşehir statüsünde olan illerde 7 bin 550 TL ile 11 bin 330 TL arasındaki uyuşmazlıklarda İl Tüketici Hakem Heyetleri’ne başvurulacak.

İl tüketici hakem heyetleri il sınırları içinde, ilçe tüketici hakem heyetleri ise ilçe sınırları içinde yetkili olacaktır. Tüketici hakem heyeti kurulmayan ilçelerde Bakanlıkça o ilçe için belirlenen tüketici hakem heyeti görevli olacaktır.   Başvurular, tüketicinin yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin gerçekleştirildiği yerdeki tüketici hakem heyetine yapılabilecektir. Başvuruda bulunulabilecek ilçede tüketici hakem heyetinin kurulmamış olması halinde tüketiciler ilçe kaymakamlığına giderek başvurularını gerçekleştirebileceklerdir.

Tebliğ için tıklayınız:

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/12/20201226-7.htmv