23
Haziran 2020

VERBİS KAYIT SÜRELERİ YENİDEN UZATILDI!


29
Mayıs 2020

KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KURULU’NUN AMAZON KARARI


07
Mayıs 2020

Kişisel verilerin yurtdışına aktarılmasına için imzalanacak taahhütnamelerde dikkat edilmesi gereken hususlar açıklandı


10
Nisan 2020

BAĞLAYICI ŞİRKET KURALLARI YAYINLANDI


08
Nisan 2020

Kişisel Verileri Koruma Kurulu’ndan Veri Sorumluları Tarafından Reklam ve Pazarlama Amacıyla Gerçekleştirilen Kişisel Veri İşleme Süreçlerine İlişkin Önemli Kararlar