11
Mayıs 2020

Covid-19 Salgının Rekabet Hukukuna Etkisi: Fahiş Fiyat Soruşturması


30
Nisan 2020

Elektronik İmzanın Küresel Salgın Covid-19 Perspektifinden Değerlendirilmesi


24
Nisan 2020

7244 Sayılı Torba Kanun ile İş Hukuku Mevzuatında Yapılan Değişikliklerin İş Hukuku Perspektifinden Değerlendirilmesi


20
Nisan 2020

COVID-19’UN OKUL YEMEK VE SERVİS SÖZLEŞMELERİNE ETKİSİ


17
Nisan 2020

Covid-19 Salgınıyla Birlikte Kullanımı Yaygınlaşan Zoom Uygulamasının Kişisel Verilerin Korunması Hakkı ve Güvenlik Açısından Değerlendirmesi: Zoom’a Güvenmeli Miyiz?