İçişleri Bakanlığı tarafından Tüm Türkiye'de Valilerin, Koronavirüs Tedbirleri Denetimi Yapacağı Duyurusu (07/07/2020)

 • Kontrollü sosyal hayat döneminde Koronavirüs Bilim Kurulu tarafından belirlenerek yayımlanan rehberlerde yer alan kurallara ve alınması gereken önlemlere ilişkin sorumlulukların yerine getirilip getirilmediğinin düzenli olarak denetlenmesi amacıyla 81 İl Valiliği talimatlandırıldığı belirtildi.
 • Daha önce genelgelerle her bir işyeri/faaliyet alanı için alınması gereken önlemler belirlendiği hatırlatılan genelgede, bu kapsamda ticari taksiler, pazar yerleri, sosyete pazarları, şehir içi ve şehirlerarası toplu ulaşım araçları, camiler, lokanta, restoran, kafe, kahvehane, kıraathane, kafeterya, kır bahçesi, çay bahçesi, sahil bantları, dernek lokalleri, düğün ve nikah yapılan yerler, internet kafe/salon ve elektronik oyun yerleri, berber/kuaför/güzellik merkezi, alışveriş merkezleri, park/piknik alanları vb. yerler, yüzme havuzu, hamam, sauna, kaplıca, SPA ve spor merkezleri ile sinema, tiyatro ve diğer kültürel aktivite yerleri, lunapark ve tematik parkların; valiler yönetim ve koordinasyonunda tüm illerde 8 Temmuz 2020 Çarşamba günü denetimleri gerçekleştirilecek.
 • Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce başta şehir içi ya da şehirlerarası toplu ulaşım araçları olmak üzere vatandaşların toplu olarak bulunduğu/bulunabileceği halka açık park, bahçe, meydan, cadde, sokak ve benzeri yerlerde maske, fiziki mesafe ve bu alanlar için belirlenmiş diğer kuralların denetimine yönelik gerekli planlama ve hazırlıklar yapılacak.
 • Denetim ekipleri, her bir iş kolu ya da mekânın uzmanlık bilgisi göz önünde bulundurularak ilgili kamu kurum ve kuruluşları (kolluk, yerel yönetimler, il/ilçe müdürlükleri vb.) ile meslek odalarının temsilcilerinden oluşacak şekilde düzenelenecek.

Sağlık Bakanlığı tarafından 26.05.2020 tarihinde yayımlanan Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi’ne eklenen ilave tedbirler (05/07/2020)

 • Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi’ne iş yeri kurum/kuruluşların yemekhane ve dinlenme alanlarında, internet kafelerde, yurt dışı kargo uçuşlarında, okullarda, okul pansiyonlarında, yatılı kuran kurslarında, tur rehberleri ve tur katılımcılarına, lunapark ve tematik parklarla ilgili alınması gereken ilave tedbirler eklenmiştir.

 

Sağlık Bakanlığı tarafından 26.05.2020 tarihinde yayımlanan Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi’ne eklenen ilave tedbirler (05/07/2020)

 • Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi’ne iş yeri kurum/kuruluşların yemekhane ve dinlenme alanlarında, internet kafelerde, yurt dışı kargo uçuşlarında, okullarda, okul pansiyonlarında, yatılı kuran kurslarında, tur rehberleri ve tur katılımcılarına, lunapark ve tematik parklarla ilgili alınması gereken ilave tedbirler eklenmiştir.
 • Detaylı bilgi için : https://covid19bilgi.saglik.gov.tr/tr/salgin-yonetimi-ve-calisma-rehberi.html

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 İl Valiliğine Lunapark ve Tematik Parklarla İlgili Alınması Gereken Önlemler Genelgesi (04/07/2020)

 • Lunapark ve tematik parkların 06 Temmuz’dan itibaren, gezici olmamak (2020 Yılı içerisinde sadece bir yerde faaliyet göstermek) kaydı ile genelgede belirtilen kurallara riayet ederek faaliyetlerine başlayabilecekleri kaydedildi.
 • Genelgede, lunapark ve tematik parklarda uyulması gereken tedbirler de şu şekilde sıralandı:
 • Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan yazı ile bildirilen, Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinin Lunapark ve Tematik Parklarla İlgili Alınması Gereken Önlemler başlığında belirlenen tedbirler eksiksiz bir şekilde uygulanacak.
 • Ziyaretçilerin temizlik, maske ve mesafe kurallarına uymalarına yönelik gerekli tedbirlerin alınması sağlanacak.
 • Giriş-çıkışlar kişilerin birbirleriyle temasını engelleyecek şekilde düzenlenecek. Girişlerde ziyaretçiler sıra ile içeri alınacak ve sırada durulması gereken alanlar sosyal mesafe kuralına (en az 1 metre) uygun şekilde yer işaretlemeleri yapılacak.
 • Lunapark ve tematik parklardaki eğlence aralarının başlama ve bitiş zamanları kalabalığı önlemek için birbirinden farklı olacak şekilde planlanacak.
 • Personele, Covid-19’un bulaşma yolları ve virüsten korunmak için alınacak önlemler hususunda eğitim verilecek.
 • Lunapark ve tematik parkların içinde bulunan mesire alanları, restoranlar, kafeler ve diğer işletmeler kendi sektörleri ile ilgili genelge ve tedbirlere tabi olarak çalışacak.
 • Covid-19 salgınına karşı alınacak tedbirlerin uygulanmasından sorumlu ve denetim ekiplerinin iletişim içinde olacağı, işletmenin koronavirüs sorumlusu/sorumluları görevlendirilecek.
 • Valilik/Kaymakamlıklarca, lunapark ve tematik parkların faaliyetlerini genelgede sıralanan kurallara göre sürdürmeleri için Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27 ve 72’nci maddeleri uyarınca gerekli kararlar alınacak.
 • İl/İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulları kararları doğrultusunda faaliyete başlayacak lunapark ve tematik parkların haftada en az bir kez denetlenmesinin sağlanacak. Tedbirlere uymayanlarla ilgili Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282’nci maddesi gereğince idari para cezası verilecek, aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılacak. Konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu’nun 195’inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemler başlatılacak.

T.C. İstanbul Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü tarafından İl Hıfzıssıhha Meclis Kararı No 70 (01/07/2020)

 • İçerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminde, salgınla mücadelenin genel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra her bir faaliyet alanı/iş kolu için alınması gereken önlemler ayrı ayrı belirlenerek bu kural ve tedbirler çerçevesinde faaliyetlerin sürdürülmesinin sağlandığı belirtilmiştir.
 • Bu çerçevede T.C. İçişleri Bakanlığının 30.06.2020 tarihli ve 10497 sayılı Genelgesi doğrultusunda, Koronavirüs Bilim Kurulu tarafından hazırlanan https://covid19bilgi.saglik.gov.tr/tr/salgin-yonetimi-ve-calisma-rehberi.html adresinden sektörel bazda erişilen Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde belirtilen tedbirlere riayet edilmesi kaydıyla 01.07.2020 tarihinden itibaren yukarıda bahsi geçen işletmelerin (marketler, pazar/satış yerleri, berber, güzellik salonu/merkezi, kuaför vb. iş yerleri ile alışveriş merkezleri) çalışma saatlerine yönelik kısıtlamalar kaldırılması, belirtilen işletmelerin genel mevzuatları ve ruhsatlarında belirtilen saat aralıklarında faaliyette bulunabilecekleri kararının alındığı ifade edilmiştir.

T.C. İstanbul Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü tarafından İl Hıfzıssıhha Meclis Kararı No 69 (01/07/2020)

 • İçerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminde, salgınla mücadelenin genel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra her bir faaliyet alanı/iş kolu için alınması gereken önlemler ayrı ayrı belirlenerek bu kural ve tedbirler çerçevesinde faaliyetlerin sürdürüldüğü ifade edilmiştir.
 • Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan https://covid19bilgi.saglik.gov.tr/tr/salgin-yonetimive-calisma-rehberi.html adresinden erişilen Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinin “Covid19 Kapsamında Sinema, Tiyatro ve Diğer Kültürel Etkinliklerle İlgili Alınması Gereken Önlemler” başlığında belirlenen tedbirler ile Kültür ve Turizm Bakanlığının 23/06/2020 tarihli ve 432597 sayılı Genelgesinde işaret edilen önlemlere riayet edilmesi kaydı ile İçişleri Bakanlığının 28.06.2020 tarihli ve 10332 sayılı Genelgesi doğrultusunda, İçişleri Bakanlığının 16.03.2020 tarihli ve 5361 sayılı Genelgesi ve İl Hıfzıssıhha Meclisinin 16.03.2020 tarihli 4 No.lu kararının ikinci maddesi ile faaliyetleri durdurulan “tiyatro, sinema, konser salonu ve gösteri merkezleri”nin 1 Temmuz 2020 tarihinden itibaren faaliyetlerine başlayabilmesi,
 • Kaymakamlıklarca, tiyatro, sinema, konser salonu ve gösteri merkezleri faaliyetlerinin yukarıda belirtilen kurallara göre sürdürmelerinin sağlanması ve ayda en az iki kere denetlenmesi,
 • Cami ve mescitlerdeki; abdesthane, şadırvan ve tuvaletlerin, Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde alışveriş merkezi (avm), lokanta vb mekanlarda bulunan benzer yerler için belirlenen tedbirleri almak ve kriterlere uyulmak kaydıyla 30.06.2020 tarihinden itibaren vatandaş kullanıma açılması,
 • Konu hakkında gerekli hassasiyetin gösterilerek uygulamanın yukarıda belirtilen çerçevede eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesinin sağlanması, tedbirlere uymayanlarla ilgili Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi, aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılması,

kararlarının alındığı bilgisi verilmiştir.

Cumhurbaşkanlığı tarafından kısa çalışma ödeneği ve fesih yasağı sürelerinin 1 ay uzatılması (30/06/2020)

 • 2706 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Covid-19 nedeniyle dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlar kapsamında zorlayıcı sebep gerekçesiyle yapılan kısa çalışma ödeneğinin süresi;
 • 30/6/2020 tarihine kadar (bu tarih dahil) kısa çalışma başvurusunda bulunmuş işyerleri için yeni bir başvuru ve uygunluk tespiti yapılmasına gerek bulunmaksızın, daha önce kısa çalışmadan yararlanan aynı işçiler için ve aynı şartları aşmamak kaydıyla,
 • Karar’ın yayımı tarihinde kısa çalışma uygulaması biten işyerleri bakımından 01/7/2020 tarihinden itibaren,
 • Kararı’ın yayımı tarihinde kısa çalışma uygulaması devam eden işyeri bakımından ise kısa çalışma bitiş tarihinden başlamak üzere,
 • 1 ay süre ile uzatılmıştır.
 • Kısa çalışma ödeneği süresi yeni başvuruları kapsamamaktadır. Dolayısıyla 30/6/2020 tarihine kadar (bu tarih dahil) Covid-19 nedeniyle kısa çalışma başvurusunda bulunmamış bir işyeri bu tarihten sonra da kısa çalışma ödeneği başvurusunda bulunabilmesi mümkün olmayacaktır.
 • Öte yandan Karar’da Covid-19 nedeniyle dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlar kapsamındaki zorlayıcı sebep gerekçesiyle yapılan ödemelerin başlangıçta belirlenen işsizlik ödeneği süresinden düşülmeyeceği hüküm altına alınmıştır.
 • 2707 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 4857 Sayılı İş Kanununun geçici 10 uncu maddesi birinci ve ikinci fıkralarında belirlenen sürelerin bir ay uzatılmasına karar verilmiştir. . Söz konusu Karar ile de geçici 10. Madde ile getirilen fesih yasağı 17 Ağustos 2020 tarihine kadar uzatılmıştır.

İçişleri bakanlığı tarafından YKS Tedbirleri Kapsamında 81 İlde Uygulanacak Olan Sokağa Çıkma Kısıtlaması (26/06/2020)

 • 1-Birinci oturumu 27 Haziran 2020 Cumartesi günü saat 10.15’te başlayıp 13.00’de tamamlanacak, ikinci oturumu 28 Haziran 2020 Pazar günü saat 10.15’te başlayıp 13.15’de tamamlanacak ve üçüncü oturumu 28 Haziran 2020 Pazar günü 15.45’te başlayıp 17.45’de tamamlanacak olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesi ve sonrasında oluşabilecek yoğunluğu ve bulaşma riskini azaltmak, sınavın sorunsuz bir şekilde yapılmasını temin etmek amacıyla;
 • 27 Haziran 2020 Cumartesi günü saat 09.30 ile 15.00 arasında ve 28 Haziran 2020 Pazar günü 09.30 ile 18.30 saatleri arasında aşağıda belirtilen istisnalar hariç olmak üzere 81 ilimiz sınırları içinde bulunan vatandaşlarımızın sokağa çıkmaları kısıtlanacak.
 • 2- YKS sınavlarına girecek adayların sınav binasına ulaşımlarının toplu taşıma ile sağlanması halinde kendilerinin yanı sıra bir yakını, özel araçlarla gelinmesi halinde ise araç sürücüsü ile birlikte bir yakını sokağa çıkma kısıtlamasına tabi olmayacak.
 • 3- YKS sınavlarına girecek adayların T.C. Kimlik Kartı başvurularının alınması amacıyla tüm il/ilçe nüfus müdürlükleri;
 • - YKS sınavı öncesine denk gelen 25 Haziran 2020 Perşembe ve 26 Haziran 2020 Cuma günleri saat 20.00’a kadar,
 • - YKS sınavının yapılacağı 27 Haziran 2020 Cumartesi günü 07.00-13.00 saatleri arasında,
 • - YKS sınavının yapılacağı 28 Haziran 2020 Pazar günü 07.00-16.00 saatleri arasında,
 • açık bulundurulacak..
 • 4- YKS sınavlarının yapılacağı günlerde başta sınava girecek adaylar ve yakınları ile sınav görevlilerinin (otobüs, minibüs, dolmuş, taksi vs.) gibi şehir içi toplu ulaşımlarında herhangi bir aksama olmaması için Belediyelerce gerekli tedbirler alınacak ve ihtiyaca göre sefer sayıları artırılacak.
 • 5- Şehirlerarası toplu ulaşım araçlarından (uçak, otobüs, tren, vapur, feribot vs.) biletleme yapmış olanlar sokağa çıkma kısıtlamasına tabi olmayacak.

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 İl Valiliğine İnternet Kafeleri, Salonları ve Elektronik Oyun Yerleri Genelgesi (26/06/2020)

 • Bakanlığımız 81 İl Valiliğine “İnternet Kafeleri, Salonları ve Elektronik Oyun Yerleri” konulu genelge gönderdi. Genelgede, COVID-19 salgınının görüldüğü andan itibaren, Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri, Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatları doğrultusunda salgının/bulaşmanın toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, güvenli mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya geçirildiği anımsatıldı.
 • Kontrollü sosyal hayat döneminde ise; salgınla mücadelede uyulması gereken temel esaslar olan temizlik, maske ve mesafe şartlarının yanı sıra her faaliyet, iş kolu veya mekan için alınması gereken tedbir/kurallar Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri doğrultusunda ilgili Bakanlıklarca kararlaştırıldığı ifade edildi. Bu çerçevede 17 Mart tarihinden itibaren faaliyetlerinin durdurulmasına karar verilen internet kafeleri/salonları ile elektronik oyun yerlerinin kontrollü sosyal hayat döneminde hangi koşullara bağlı olarak faaliyet gösterebilecekleri Koronavirüs Bilim Kurulu tarafından tespit edilerek Bakanlığımız’a bildirildiği kaydedildi.
 • İlgili Bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşlarıyla yapılan görüşmeler ve Cumhurbaşkanı Sn. Recep Tayyip Erdoğan‘ın talimatları doğrultusunda internet kafeleri/salonları ve elektronik oyun yerlerinin, faaliyetlerine izin veren mevzuat hükümleri (İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik vb.) ile iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin tedbirlere ilave olarak genelgede belirtilen tedbirlerin alınması kaydıyla 01 Temmuz tarihinden itibaren faaliyetlerine başlayabilecek.
 • Detaylı düzenleme için : https://www.icisleri.gov.tr/81-il-valiligine-internet-kafeleri-salonlari-ve-elektronik-oyun-yerleri-genelgesi

Sağlık Bakan8lığı tarafından 26.05.2020 tarihinde yayınlanan Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberine eklenen ilave tedbirler (25/06/2020)