İçişleri Bakanlığı tarafından Düğün Törenlerinde Uygulanacak Tedbirler (24/06/2020)

 • Bakanlığımız 81 İl Valiliğine Düğün Törenlerinde Uygulanacak Tedbirler konulu genelge gönderdi. Genelge ile yeni tip koronavirüs salgınının görüldüğü andan itibaren, Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri, Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatları doğrultusunda salgının/bulaşmanın toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutmak amacıyla birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya geçirildiği hatırlatıldı.
 • Alınan tedbirler sonucunda virüsün yayılma ve bulaşma hızının azalması, vaka artış hızının düşüşe geçmesi yönünde kaydedilen olumlu gelişmeler doğrultusunda kontrollü normalleşme sürecine geçilmesi üzerine Cumhurbaşkanımız Sn. Erdoğan başkanlığında 09 Haziran’da gerçekleştirilen Kabine Toplantısı’nda Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri doğrultusunda düğün salonlarının 1 Temmuz 2020 tarihinden itibaren belirlenen kurallara uygun şekilde hizmet vermeye başlayabilecekleri kararı alındığı ifade edildi.
 • Detaylı düzenleme için : https://www.icisleri.gov.tr/dugun-torenlerinde-uygulanacak-tedbirler

VERBİS’E KAYIT SÜRELERİNİN UZATILMASI HAKKINDA DUYURU (23/06/2020)

 • Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de etkisini gösteren Covid-19 virüs salgını nedeniyle bazı işyerlerinin fiziksel olarak kapalı olduğu veya uzaktan / dönüşümlü çalışma modeli uygulandığı, bu nedenle veri sorumlularınca kişisel veri işleme envanteri hazırlama çalışmalarının yapılamadığı ve Veri Sorumluları Siciline (Sicil) kayıt yükümlülüğünün süresinde yerine getirilemediği gerekçesiyle Sicile kayıt sürelerinin uzatılmasına ilişkin Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile muhtelif sektör temsilcileri tarafından Kuruma intikal ettirilen taleplerin değerlendirilmesi neticesinde Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 23/06/2020 tarihli ve 2020/482 sayılı Kararı ile;
 • Yıllık çalışan sayısı 50’den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den çok olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları ile yurtdışında yerleşik gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularının Sicile kayıt yükümlülüğünü yerine getirmeleri için belirlenen sürenin 30.09.2020 tarihine,
 • Yıllık çalışan sayısı 50’den az ve yıllık mali bilançosu 25 milyon TL’ den az olup ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularının Sicile kayıt yükümlülüğünü yerine getirmeleri için belirlenen sürenin 31.03.2021 tarihine,
 • Kamu kurum ve kuruluşu veri sorumlularının Sicile kayıt yükümlülüğünü yerine getirmeleri için belirlenen sürenin 31.03.2021 tarihine,
 • kadar uzatılmasına,
 • Anılan kararın Kurum internet sayfasında duyurulması ve Resmi Gazete’de yayımlanmasına 

oybirliği ile karar verilmiştir.

İl Hıfzıssıhha Meclis Kararı (19/06/2020)

 • Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından pandemi (salgın) ilan edilen ve ülkemizde salgın riski olan Koronavirüs (COVID-19) hastalığının yayılmasının önlenmesi ve normalleşme sürecinin başarıyla sürdürülmesine yönelik Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulunun önerileri doğrultusunda; İl Hıfzıssıhha Meclisinin 17.06.2020 tarih 59 No.lu kararının birinci maddesi“kamu kurumları ve özel sektör iş yerlerinin kapalı alanları ile toplu ulaşım araçlarında maske takılması zorunluluğu kararlarına ilaveten, ilimizde sokağa çıkan her vatandaşın açık alanlarda da ağız ve burunu kapatacak şekilde, usulüne uygun maske takmasının zorunlu olması” hükmüne istinaden, İlimiz genelinde uygulama birliğinin sağlanması ve tereddütlerin giderilmesi için, maske kullanımı zorunluluğuna aykırı hareket edenlere, idari para cezasının 900 TL olarak takdir edilmesini tavsiye kararı alınmıştır

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 İl Valiliğine LGS ve YKS Tedbirleri Genelgesi (18/06/2020)

 • 1- Liselere Geçiş Sınavı (LGS); 20 Haziran 2020 Cumartesi günü birinci oturumu 09.30’da başlayıp 10.45’de tamamlanacak, ikinci oturumu 11.30’da başlayıp 12.50’de tamamlanacak olan Liselere Geçiş Sınavı (LGS) öncesi ve sonrasında oluşabilecek yoğunluğu ve bulaşma riskini azaltmak, sınavın sorunsuz bir şekilde yapılmasını temin etmek amacıyla;
 • 20 Haziran 2020 Cumartesi günü 09.00 ile 15.00 saatleri arasında aşağıda belirtilen istisnalar hariç olmak üzere 81 ilimiz sınırları içinde bulunan vatandaşlarımızın sokağa çıkmaları kısıtlanacaktır.
 • 2- Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS); Birinci oturumu 27 Haziran 2020 Cumartesi günü saat 10.15’te başlayıp 13.00’de tamamlanacak, ikinci oturumu 28 Haziran 2020 Pazar günü saat 10.15’te başlayıp 13.15’de tamamlanacak ve üçüncü oturumu 28 Haziran 2020 Pazar günü 15.45’te başlayıp 17.45’de tamamlanacak olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesi ve sonrasında oluşabilecek yoğunluğu ve bulaşma riskini azaltmak, sınavın sorunsuz bir şekilde yapılmasını temin etmek amacıyla;
 • 27 Haziran 2020 Cumartesi günü saat 09.30 ile 15.00 arasında ve 28 Haziran 2020 Pazar günü 09.30 ile 18.30 saatleri arasında aşağıda belirtilen istisnalar hariç olmak üzere 81 ilimiz sınırları içinde bulunan vatandaşlarımızın sokağa çıkmaları kısıtlanacak.
 • 3- Gerek LGS gerekse YKS sınavlarına girecek adayların sınav binasına ulaşımlarının toplu taşıma ile sağlanması halinde kendilerinin yanı sıra bir yakını, özel araçlarla gelinmesi halinde ise araç sürücüsü ile birlikte bir yakını sokağa çıkma kısıtlamasına tabi olmayacak.
 • 4- LGS ve YKS sınavlarına girecek adayların T.C. Kimlik Kartı başvurularının alınması amacıyla tüm il/ilçe nüfus müdürlükleri;
 • LGS sınavı öncesine denk gelen 18 Haziran 2020 Perşembe ve 19 Haziran 2020 Cuma günleri saat 20.00’a kadar,
 • LGS sınavının yapılacağı 20 Haziran 2020 Cumartesi günü 07.00-13.00 saatleri arasında,
 • YKS sınavı öncesine denk gelen 25 Haziran 2020 Perşembe ve 26 Haziran 2020 Cuma günleri saat 20.00’a kadar,
 • YKS sınavının yapılacağı 27 Haziran 2020 Cumartesi günü 07.00-13.00 saatleri arasında,
 • YKS sınavının yapılacağı 28 Haziran 2020 Pazar günü 07.00-16.00 saatleri arasında açık bulundurulacak.
 • 5- LGS ve YKS sınavlarının yapılacağı günlerde başta sınava girecek adaylar ve yakınları ile sınav görevlilerinin (otobüs, minibüs, dolmuş, taksi vs.) gibi şehir içi toplu ulaşımlarında herhangi bir aksama olmaması için Belediyelerce gerekli tedbirler alınacak ve ihtiyaca göre sefer sayıları artırılacak.
 • 6- Şehirlerarası toplu ulaşım araçlarından (uçak, otobüs, tren, vapur, feribot vs.) biletleme yapmış olanlar sokağa çıkma kısıtlamasına tabi olmayacak.
 • Alınan kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282’nci maddesi gereğince idari para cezası verilecek. Aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemler başlatılacak.

İstanbul Sanayi Odası tarafından Çalışanları ve Üretimi Koruyan Covid 19 ile Mücadele Standardına ilişkin açıklama (17/06/2020)

 • İstanbul Sanayi Odası (İSO), pandemi ile mücadelede insan sağlığı başta olmak üzere tüm sanayi üretim tesislerinin güvenliği ve sürdürülebilirliği için “Salgın Hastalıklarla Mücadele Standardı” hazırladı. Çalışanların sağlığını ön planda tutan çalışma, işyerlerinde risk oluşturmayacak koşulların yaratılması amacıyla alınacak önlemleri içeriyor. Salgınla mücadelede üretim süreçlerindeki herkesin yapması gerekenleri belirleyen standartlar, sanayi firmalarında sistemli bir yapı kurulmasına imkan sağlıyor.
 • İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan İSO’nun bu önemli faaliyeti ile ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Bu çalışmada asıl önceliğimiz, tek bir çalışanımızın dahi zarar görmemesidir. Sanayimiz, pandemide kritik alanlarda üretimini kesintisiz devam ettirerek üretmenin ne kadar hayati olduğunu gösterdi. Türkiye olarak üretim gücümüzü ayakta tutmalıyız. Sadece çalışanların ya da işvereninin sorumluluğuna bırakılmayacak kadar hassas olan bu standartların uygulanmasında, hepimizin omuz vermesi gerekiyor.”
 • İstanbul Sanayi Odası (İSO), pandemi ile mücadele kapsamında başta milyonlarca çalışanın sağlığı olmak üzere tüm sanayi üretim zincirinin güvenliği ve sürdürülebilirliği için hayati öneme sahip bir hizmete imza attı. İSO, 2DR İş Sağlığı ve Güvenliği firması ile iş birliği yaparak, “yeni normal” olarak adlandırılan süreçte Türk sanayisinde alınacak önlemlere yönelik “Covid-19 Özelinde Salgın Hastalıklarla Mücadele Standardı”nı geliştirdi.
 • Çalışma kapsamında dünyada bir ilk olarak Covid-19 özelinde risk sınıflandırılması gerçekleştirildi. Risk ölçüm tablosu ve puanlama sistemi sayesinde sanayi tesislerinin risk grupları; bulundukları ilçe, çalışan sayısı, sahip oldukları kapalı ve açık alan miktarı gibi çeşitli kriterlere göre kolayca belirlenebilecek. Böylece şirketler, risk gruplarına özel olarak hazırlanan önlem ve uygulamaları rahatlıkla hayata geçirebilecek.

Sağlık Bakan8lığı tarafından 26.05.2020 tarihinde yayınlanan Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberine eklenen ilave tedbirler (17/06/2020)

 • Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi’ne nikah ve düğünlerde, klima ve iklimlendirme sistemlerinde, kredi yurtlar kurumuna bağlı yurtlarda,tekne, yatlar gibi gezi tekneleri, turistik amaçlı olta balıkçılığında ve sergilerde alınması gereken ilave tedbirler eklenmiştir.
 • Detaylı bilgi için : https://covid19bilgi.saglik.gov.tr/tr/salgin-yonetimi-ve-calisma-rehberi.html

T.C İstanbul Valiliği tarafından yapılan maske zorunluluğuna ilişkin açıklama (17/06/2020)

 • Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından pandemi (salgın) ilan edilen ve ülkemizde salgın riski olan Koronavirüs (COVID-19) hastalığının en temel özelliğinin; fiziksel temas, hava yolu vb. yollarla çok hızlı bulaşması ve enfekte insan sayısının çok hızlı artması olduğu, salgının yayılmasını engellemenin en etkili yolunun sosyal hareketliliği ve insanlar arası teması azaltarak sosyal izolasyonun mutlak şekilde sağlaması olduğu, aksi hallerde virüsün yayılımı hızlanarak vaka sayısı ve tedavi gereksiniminin artması sonucu vatandaşların hayatlarını kaybetme riski ile toplum sağlığı ve kamu düzeninin bozulmasına sebep olacağı gerekçesi ve Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulunun önerileri doğrultusunda;
 • Kamu kurumları ve özel sektör iş yerlerinin kapalı alanları ile toplu ulaşım araçlarında maske takılması zorunluluğu kararlarımıza ilaveten, ilimizde sokağa çıkan her vatandaşın açık alanlarda da ağız ve burunu kapatacak şekilde, usulüne uygun maske takmasının zorunlu olması,
 • Konu hakkında gerekli hassasiyetin gösterilerek uygulamanın yukarıda belirtilen çerçevede eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesinin sağlanması, tedbirlere uymayanlar hakkında Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282’inci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi, aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu’nun 195’inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılması,

Kararları alınmıştır.

İTO tarafından yapılan duyuru (15/06/2020)

 • İstanbul Valiliği'nden alınan genelgede;
 • Özellikle yaz mevsiminde; dikkatsizlik, tedbirsizlik, belirlenen kurallara uyulmaması ve yasak olan bölgelerde denize girilmesi gibi nedenlerle suda boğulma olaylarında maalesef artışlar görüldüğü,
 • Geçmişte İstanbul’da meydana gelen vakaların seyrine bakıldığında; 2017 yılında 64, 2018'de 91, geçtiğimiz yıl da 69 vatandaşın, girilmesi yasak olan yerlerde suya girmeleri nedeniyle hayatlarını kaybettiklerinin tespit edildiği,
 • Her vatandaşın can ve mal emniyetinin korunması ve istenmeyen olayların önlenmesinin öncelikli görevleri arasında bulunduğu,
 • Koronavirüs salgınıyla milletçe mücadele edilen şu günlerde; güvenlik, sağlık ve hijyen kurallarının gerektirdiği önlemlerin alınmasıyla birlikte, can kurtaran görevlendirilmeyen yerlerde denize girilmemesinin hayati önem taşıdığı,
 • Bu görevin yerine getirilmesinde, ilgili idarelerin tedbir alması, alınan tedbirlerin kamuoyu ile yaygın şekilde paylaşılması ve mutlak surette bu tedbirlere riayet edilmesi gerektiği belirtilerek, Valiliklerince 5442 Sayılı İl İdaresi Kanununun 9/Ç, 11/C maddeleri uyarınca; toplumun sağlık ve esenliği, kişilerin can ve mal güvenliğinin korunarak, vatandaşların tatil, spor ya da dinlenmek amacıyla sağlıklı ve güvenli koşullarda yüzme ihtiyaçlarının temini amacıyla ekte yer alan önlemlerin alınması kararlaştırılmıştır.

Aile, çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı tarafından yapılan açıklama (13/06/2020)

 • Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk koronavirüs pandemisi nedeniyle uygulanan ve kamuoyunda işten çıkarma yasağı olarak bilinen fesih kısıtını uzatmayı düşündüklerini belirtti.
 • İşverenlerin maliyetlerini azaltacak önlemler aldıklarını belirten Bakan Selçuk, fesih kısıtı sayesinde de koronavirüs salgını döneminde vatandaşın işini kaybetmesini engellediklerini belirtti.
 • NTV'ye açıklamalarda bulunan Selçuk, "Fesih kısıtı pandemi döneminde çalışanlarımızı korumak için önemli bir unsurdu. Bir süre daha uzatmayı düşünüyoruz".
 • Bakan Selçuk kısa çalışma ödeneği alan kişi sayısının 3.5 milyona yaklaştığını belirtirken 1 milyon 358 bin kişinin de nakdi ücret desteği aldığını açıkladı. Selçuk, kısa çalışma ödeneğinde desteğin 10 milyar lirayı bulduğunu söyledi ve normalleşme desteği sunulcağını da açıkladı.
 • Bakan Selçuk'un öne çıkan açıklamaları şöyle:
 • 1 Ocak 2019 – Nisan 2020 arasında işinden ayrılanlara istihdama dönüş desteği olacak. İlave istihdam sağlayan işverenlerimize de destek sunacağız. Farklı çalışma modellerini etkinleştireceğiz.
 • Bir diğer teşvik edici unsurumuz işsiz kalma sürelerini azaltmaya yönelik olacak. Çalışanlarımızı 3 ay içinde geriye döndükleri zaman işe o 3 aylık süreçte uzun vadeli sigortalarını ödeyeceğiz.
 • Gençlerimiz için paketin içinde 2 maddemiz olacak. Biz en kısa zamanda meclise sunmak istiyoruz, netleştiği zaman paketimizi sunacağız.
 • Tamamlayıcı emeklilik sistemiyle ilgili de açıklamalarda bulunan Bakan Selçuk, "Türkiye'de nüfusumuz yaşlanmakta. 2045'te yaşlı nüfusumuz genç nüfusumuzu geçmeye başlayacak. 2. ve 3. basamak emeklilik sistemlerini değerlendirmek zorundayız. Tamamlayıcı emeklilik sistemi bu 2 ve 3. basamakları etkinleştirmek için Hazine ve Maliye Bakanlığıyla ortaya koyduğumuz bir model. Masada birden çok model var. Temel hedefimiz emekli olduğunda daha iyi bir gelir seviyesini sağlamak." dedi
 • Kıdem tazminatıyla ilgili nasıl birleşeceği sorusuna Selçuk, "Çalışanlarımızın hakları korunacak. 30 güne karşı gelen yüzde 8.33 oranımız var, bu korunacak. Müzakere devam ederken bu konuda tam detay vermeyeyim." şeklinde konuştu.

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 İl Valiliğine Nikah Merasimlerinde Uygulanacak Tedbirler Genelgesi (12/06/2020)

 • Bakanlığımız, 81 İl Valiliğine, “Nikah Merasimlerinde Uygulanacak Tedbirler” konulu genelge gönderdi. Genelgede alınan tedbirler sonucunda virüsün yayılma ve bulaşma hızının azalması, vaka artış hızının düşüşe geçmesi yönünde kaydedilen olumlu gelişmeler doğrultusunda kontrollü normalleşme sürecine geçildiği, Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında 09 Haziran’da gerçekleşen Kabine Toplantısı’nda Bilim Kurulunun önerileri doğrultusunda nikâh salonlarının 15 Haziran 2020 tarihinden itibaren belirlenen kurallara uygun şekilde hizmet vermeye başlayabileceği yönünde karar alındığı belirtildi.
 • Bu kapsamda, nikâh merasimi için kullanılacak mekânların faaliyetlerine izin veren mevzuat hükümleri (İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik vb.) ile iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin tedbirlere ilave tedbirler alındığı ifade edilerek, alınan tedbirler sıralandı. Tedbirlerin detayını görmek için : https://www.icisleri.gov.tr/81-il-valiligine-nikah-merasimlerinde-uygulanacak-tedbirler-genelgesi