Çevre ve Şehircilik Bakanı’nın açıklaması (26/03/2020)

 • Bakanlık’ın resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada TOKİ ve Emlak Konut ile ev sahibi olanların nisan ve mayıs ayı taksitlerinin ertelendiği açıklandı. 
 • Hazine taşınmazlarının kapalı ya da açık teklif usulüyle yapılacak ihalelerinin iptal edildiği açıklandı.

Ticaret Bakanlığı’nın açıklaması (26/03/2020)

 • Firmaların gümrük mevzuatında yer alan bazı süre yükümlüklerine uyamamaları nedeniyle;
 • Geçici ithalat rejimi, gümrük kontrolü altında işleme rejimi, hariçte işleme rejimi veya geçici ihracat kapsamında gümrük idaresince verilen izin süresi dolan veya dolacak eşya için, izin süre sonu, yükümlü tarafından herhangi bir başvuruda bulunmasına gerek olmaksızın 30.06.2020 tarihi olarak belirlendiği ve böylece, sürelere uyulamamasından kaynaklı yaptırımlara maruz kalınmayacağı,
 • Gümrük idaresine sunulan eşyanın gümrükçe onaylanmış bir işlem ve kullanıma tabi tutuluncaya kadarki bekleme sürelerine ilişkin uzatım taleplerinin mücbir sebep olarak değerlendirilebileceğine yönelik talimat verildiği ve bu sayede, söz konusu eşyanın tasfiyelik hale gelmesinin engelleneceği,
 • Yükümlülerin mağduriyetlerine sebebiyet verilmemesini teminen tüm transit süre sınırı aşımlarında para cezası uygulanmaması sağlanacağı duyuruldu.

Cumhurbaşkanlığınca yayımlanan karar (26/03/2020)

 • Tek kullanımlık tıbbi maskelerde %20 olarak uygulanan ilave gümrük vergisi, Vantilatör, oksijen konsantratörü gibi solunum cihazları için %13 oranında uygulanan ilave gümrük vergisi, kolonya ve dezenfektan üretiminde ham madde olarak kullanılan dökme etil alkol ithalatında halihazırda %10 olarak uygulanan gümrük vergisi 31079 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla kaldırıldı.

Havayoluyla seyahat eden yolcuların haklarına ilişkin yönetmelikte değişiklik yapılmasına ilişkin yönetmelik (25/03/2020)

 • 5/2/2020 tarihinden itibaren uçuşun iptal edilmesi durumunda, bu iptaller sebebiyle uçuşu icra eden veya etme taahhüdünde bulunan hava taşıma işletmesi 8 inci, 9 uncu ve 10 uncu maddelerde yer alan hükümlerden uçuş yasakları kalktıktan sonraki iki ay sonuna kadar muaftır.
 • Uçuşu iptal edilen yolcunun, hava taşıma işletmesinin boş koltuk durumuna bağlı olarak istediği bir tarih için bilette değişiklik yapma veya bileti açığa alma hakkı vardır. Yolcu, açığa alınıp kullanılmayan biletin iadesini uçuş yasakları kalktıktan sonraki iki ayın sonrasında hava taşıma işletmesinden alabilir

Esnaf ve Zanaatkarlara Halk Bank A.Ş tarafından düşük faizli kredi kullandırılmasına ilişkin karar (25/03/2020)

 • Zarar görenlerin kredi ve kefalet kooperatifleri kefaletiyle veya doğrudan Banka’dan 31 Mart 2020 ve öncesi tarihlerde kullandıkları düşük faizli kredilerden doğan borçlarından  1 Nisan-30 Haziran 2020 tarihleri arasında vadesi dolacak olan kredi borçları vadesinde/taksit vadesinde/hesap devresinde ilgili mevzuatına göre faiz tahakkuk ettirilmek suretiyle vade tarihinden/taksit vadesinden/hesap devresinden itibaren 3 ay süreyle faizsiz olarak ertelenecektir.
 • (Karar 1 Nisan 2020’den itibaren yürürlük kazanacaktır.)

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının açıklaması (25/03/2020)

 • Dezenfektan, koruyucu elbise, koruyucu gözlük, maske ve eldiven gibi ürünleri yerli imkânlarla üreten işletmelerin, KOSGEB’in TEKNOYATIRIM Destek Programından faydalanabileceği,
 • Salgın riskinin ortadan kalktığı resmi makamlar tarafından duyurulana kadar bu programdan yararlanılabileceği,
 • Bu projelere, 6 milyon TL’ye kadar destek verileceği ve bunun 4 milyon 200 bin TL’si gerinin ödemeli olacağı,
 • KOSGEB kurullarının normalden daha hızlı bir şekilde karar alacağı, desteklenecek projeleri kısa zamanda belirleyeceği ve ödemelerin de ivedilikle yapılacağı,
 • KOSGEB’in geri ödemeli olarak verdiği destekler kapsamında 30 Haziran 2020’ye kadar olan alacaklarının 3 ay ötelendiği,
 • İşletmelerin geri ödeyecekleri taksitlerin tamamının ötelendiğinin altı çizilerek, vade sayısının değişmediği, herhangi bir yasal faizin de alınmayacağı, bu karardan, daha önce KOSGEB alacaklarının ertelenmesi kararlarından yararlanan KOBİ’lerin de faydalanabileceği,
 • Proje süresi yükümlülüklerini ya da girişimcilik programı yükümlülüklerini 11.03.2020 ve sonrasında yerine getirmesi gereken işletmelere, 4 aya kadar ek zaman verileceği,
 • Yeni bir kurul kararına gerek duyulmaksızın talep eden KOBİ’lerimize gerektiği anda süre uzatımının sağlanacağı belirtildi.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (25/03/2020)

 • Havayolu ile Seyahat Eden Yolcuların Haklarına Dair Yönetmelik (SHY-YOLCU)’e geçici madde eklenerek:
 • Koronavirüs salgını nedeniyle 5.02.2020 tarihinden itibaren uçuşun iptal edilmesi durumunda, bu iptaller sebebiyle uçuşu icra eden veya etme taahhüdünde bulunan hava taşıma işletmesinin Yönetmeliğin tazminat (8. Madde), para iadesi ve güzergâh değişikliği (9. Madde) ve bekleme süresine uygun olarak sunulacak hizmetlere (10. Madde) ilişkin hükümlerden, uçuş yasakları kalktıktan sonraki iki ay sonuna kadar muaf olduğu,
 • Koronavirüs salgını nedeniyle uçuşu iptal edilen yolcunun, hava taşıma işletmesinin boş koltuk durumuna bağlı olarak istediği bir tarih için bilette değişiklik yapma veya bileti açığa alma hakkının bulunduğu ve yolcunun, açığa alınıp kullanılmayan biletin iadesini uçuş yasakları kalktıktan sonraki iki ayın sonrasında hava taşıma işletmesinden alabileceği düzenlenmiştir.

Milli Eğitim Bakanlığının kararı (25/03/2020)

 • Milli Eğitim Bakanı’nın, Bilim Kurulu Toplantısı sonrasında yaptığı açıklamalarda, Bilim Kurulunun önerisiyle uzaktan eğitimin 30.04.2020’ye kadar devam etmesi kararı alındığını ve özel kursların da belirtilen tarihe kadar kapalı olacağı vurgulandı.

Hazine ve Maliye Bakanlığınca işe devam desteği adı altında getirilen kredi düzenlemesi (25/03/2020)

 • Üç kamu bankasına (Ziraat b., Vakıfbank, Halkbank)i herhangi bir sektör ayrımı gözetilmeksizin salgından ekonomik olarak olumsuz etkilenen tüm firmalar başvuruda bulunabilecek. Kredi desteğini kullanmak isteyen firmalarda, şubat sonu itibarıyla kayıtlı çalışan sayılarında azaltma yapmamaları koşulu aranacaktır.
 • Kredi desteği; 6 ay anapara ve faiz ödemesiz, toplam 36 ay vadeli ve yıllık yüzde 7,5 faiz oranlı olacaktır.
 • Kobi ve Kobi dışı işletmeler bazında azami kredi tutarları;
 • 0-25 milyon TL      10.000.000
 • 25-125 milyon TL 25.000.000
 • 125 milyon üzeri    100.000.000

Ticaret Bakanlığının açıklaması (25/03/2020)

 • Yurtdışında yaşayan vatandaşların Türkiye’de bulunan kişisel kullanıma mahsus yabancı plakalı kara taşıtlarından, yurtta kalma süresi 01.02.2020 tarihinden sonra bitmiş veya bitecek olanlar için süre sonu gümrük idaresine başvuru yapılmasına gerek olmaksızın 30.06.2020 tarihine kadar uzatılacağı açıklandı.