24
Kasım 2017

Kişisel Verileri Koruma Kurulu, Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi rehberini yayınladı


10
Kasım 2017

Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik


18
Ekim 2017

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu açık rızayı daha üstün görüyor mu?


18
Ekim 2017

Kişisel Verilerin Korunması Kanununa Uyum Programı için ne yapmalıyız?


29
Mayıs 2017

Kişisel Verilerin Korunmasında 10 Hatalı Uygulama